Pierre Christophe Gam pays tribute to Thomas Sankara

A beautiful exhibition pays tribute to Thomas Sankara.